Jak probíhá stavba?

Níže naleznete, jak probíhá stavba dřevostaveb ROVAX. Projděte si kroky, které jsou potřeba k dosažení vysněného bydlení.

I.

Záměr

V záměru jde o zhmotnění vašich představ a přání týkajících se vašeho nového bydlení. V první řadě je potřeba se zamyslet nad velikostí domu, počtem a účelem místností ve vztahu k počtu obyvatel. Za tímto účelem jsme připraveni vám pomoci a v případě zájmu zpracujeme architektonickou studii.

Je také nutné porovnat toto řešení s finančními možnostmi. Analýzu vašich potřeb bydlení vypracujeme zdarma v rámci odborného investičního propočtu, který ještě před zahájením finálních projektových prací vyčíslí předpokládané náklady spojené s výstavbou.

III.

Finanční krytí

Již na začátku celého stavebního projektu je potřeba zajistit dostatečné finanční krytí, což se často ukazuje jako obtížný úkol. Naprostá většina našich klientů zajišťuje finanční krytí kombinací vlastních a úvěrových prostředků. Velkou výhodu v sobě skrývají vlastní prostředky, které získáte prodejem stávajícího bydlení nebo spořením. Rodinné finance nejsou účelově vázány, a proto je víc než vhodné je použít na položky, které nemůžete vykrýt z cizích zdrojů.

V.

Stavební řízení

Stavební řízení trvá zpravidla tři měsíce, pokud nedojde k průtahům. Vedle vyplněných formulářů musíme odevzdat i příslušné přílohy obsahující vyjádření správců sítí. Teprve s vypracovanou projektovou dokumentací a kompletní sestavou všech příloh můžeme na příslušném stavebním úřadě požádat o vydání územního souhlasu a ohlášení stavby.

Toto správní řízení vyžaduje v dnešní době spoustu úsilí a času. Ale nemějte obavy, stavební povolení vyřešíme za Vás.

VII.

Výstavba

Poté, co stavební úřad odsouhlasí výstavbu, je možné zahájit stavbu domu v rozsahu dohodnutém v rámci smlouvy o dílo. Realizace celé stavby včetně základů, přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch trvá přibližně 6 – 8 měsíců. Stavebník při předání obdrží certifikáty k provedeným pracím potřebné pro stavební úřad k užívání stavby dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo.

II.

Pozemek

Protože bude mít tvar, orientace a parametry pozemku vliv na samotnou podobu a realizaci stavby, měli byste se ještě před jeho nákupem poradit s odborníky, nejlépe s dodavatelem stavebních prací. Technik firmy ROVAX s vámi může nezávisle posoudit vytipované pozemky a ohodnotit vhodnost jednotlivých parcel k umístění dřevostavby.

Pokud již pozemek vlastníte, je možné investiční propočet zpřesnit o vlivy místních podmínek, jako je svažitost terénu, dostupnost napojení inženýrských sítí, příjezdové a přístupové komunikace, oplocení, apod.

IV.

Projektová dokumentace

Po odsouhlasení stavebního záměru a finančního krytí celé realizace je možno přistoupit k objednávce architektonické studie.

Přibližně do 14 dnů připravíme návrhy dispozic domu včetně situování, osazení do terénu a 3D vizualizací. V rámci osobní schůzky můžeme do těchto dispozic zapracovat další Vámi požadované změny. Ze schůzky si odnesete vytištěné dispoziční návrhy i s osazením do terénu, s nimiž získáte o něco lepší představu o svém bydlení.

Po dokončení studie následuje práce na projektu. Zhruba do dvou měsíců po definitivním odsouhlasení těchto dokumentů Vám předáme dokončenou projektovou dokumentaci pro stavební řízení.

VI.

Položkový rozpočet

Po zpracování projektové dokumentace vám bezplatně zpracujeme podrobný položkový rozpočet stavebních prací. V této fázi se bude třeba také domluvit na stupni dokončení odevzdané stavby. Rozsah prací stanovený rozpočtem bude základem smlouvy o dílo, ve které se jako dodavatel stavby zavážeme k rozsahu, ceně a termínu dodání stavby.

VIII.

Užívání a údržba

Osmý krok je ze všech nejpříjemnější. Plánovaná životnost dřevostaveb činí přibližně 100 let. Pravidelnou odborně prováděnou údržbou však můžeme životnost několikanásobně prodloužit. Chcete-li, aby se všech sedm předchozích kroků co nejvíce zúročilo, dbejte na pravidelné kontroly a ošetření. Případné nedostatky je třeba zavčas odborně odstranit.

I.

Záměr

V záměru jde o zhmotnění vašich představ a přání týkajících se vašeho nového bydlení. V první řadě je potřeba se zamyslet nad velikostí domu, počtem a účelem místností ve vztahu k počtu obyvatel. Za tímto účelem jsme připraveni vám pomoci a v případě zájmu zpracujeme architektonickou studii.

Je také nutné porovnat toto řešení s finančními možnostmi. Analýzu vašich potřeb bydlení vypracujeme zdarma v rámci odborného investičního propočtu, který ještě před zahájením finálních projektových prací vyčíslí předpokládané náklady spojené s výstavbou.

II.

Pozemek

Protože bude mít tvar, orientace a parametry pozemku vliv na samotnou podobu a realizaci stavby, měli byste se ještě před jeho nákupem poradit s odborníky, nejlépe s dodavatelem stavebních prací. Technik firmy ROVAX s vámi může nezávisle posoudit vytipované pozemky a ohodnotit vhodnost jednotlivých parcel k umístění dřevostavby.

Pokud již pozemek vlastníte, je možné investiční propočet zpřesnit o vlivy místních podmínek, jako je svažitost terénu, dostupnost napojení inženýrských sítí, příjezdové a přístupové komunikace, oplocení, apod.

III.

Finanční krytí

Již na začátku celého stavebního projektu je potřeba zajistit dostatečné finanční krytí, což se často ukazuje jako obtížný úkol. Naprostá většina našich klientů zajišťuje finanční krytí kombinací vlastních a úvěrových prostředků. Velkou výhodu v sobě skrývají vlastní prostředky, které získáte prodejem stávajícího bydlení nebo spořením. Rodinné finance nejsou účelově vázány, a proto je víc než vhodné je použít na položky, které nemůžete vykrýt z cizích zdrojů.

Ve finančním světě je obtížné se zorientovat a je vhodné obrátit se na odborníka. S celým tímto složitým procesem Vám můžeme pomoci.

IV.

Projektová dokumentace

Po odsouhlasení stavebního záměru a finančního krytí celé realizace je možno přistoupit k objednávce individuálně zpracované projektové dokumentace. Pro tyto účely potřebujeme podklady od vás, stavebního úřadu a správců inženýrských sítí.

Přibližně do 14 dnů připravíme návrhy dispozic domu včetně situování, osazení do terénu a 3D vizualizací. V rámci osobní schůzky můžeme do těchto dispozic zapracovat další Vámi požadované změny a proběhne výběr volitelných konstrukcí. Ze schůzky si odnesete vytištěné dispoziční návrhy i s osazením do terénu, s nimiž získáte o něco lepší představu o svém bydlení.

Zhruba do dvou týdnů po definitivním odsouhlasení těchto dokumentů Vám předáme dokončenou projektovou dokumentaci pro stavební řízení ve čtyřech vyhotoveních.

V.

Stavební řízení

Stavební řízení trvá zpravidla tři měsíce, pokud nedojde k průtahům. Vedle vyplněných formulářů musíte odevzdat i příslušné přílohy obsahující vyjádření správců sítí. Teprve s vypracovanou projektovou dokumentací a kompletní sestavou všech příloh můžete na příslušném stavebním úřadě požádat o vydání územního souhlasu a ohlášení stavby.

Pokud si chcete být jisti, že dojde ke správnému vyřízení všech administrativních věcí, jsme připraveni za vás stavební povolení vyřídit.

VI.

Položkový rozpočet

Po zpracování projektové dokumentace vám bezplatně zpracujeme podrobný položkový rozpočet stavebních prací. V této fázi se bude třeba také domluvit na stupni dokončení odevzdané stavby. Rozsah prací stanovený rozpočtem bude základem smlouvy o dílo, ve které se jako dodavatel stavby zavážeme k rozsahu, ceně a termínu dodání stavby.

VII.

Výstavba

Poté, co stavební úřad odsouhlasí výstavbu, je možné zahájit stavbu domu v rozsahu dohodnutém v rámci smlouvy o dílo. Realizace celé stavby včetně základů, přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch trvá přibližně 6 – 8 měsíců. Stavebník při předání obdrží certifikáty k provedeným pracím potřebné pro stavební úřad k užívání stavby dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo.

VIII.

Užívání a údržba

Osmý krok je ze všech nejpříjemnější. Plánovaná životnost dřevostaveb činí přibližně 100 let. Pravidelnou odborně prováděnou údržbou však můžeme životnost několikanásobně prodloužit. Chcete-li, aby se všech sedm předchozích kroků co nejvíce zúročilo, dbejte na pravidelné kontroly a ošetření. Případné nedostatky je třeba zavčas odborně odstranit.

Domluvte si schůzku

Rádi se s Vámi setkáme osobně a nezávazně zodpovíme veškeré dotazy.
Můžete nás kdykoli kontaktovat, nebo navštívit na adrese firmy.