Jak zateplit dřevostavbu

Blog › Jak zateplit dřevostavbu
Blog › Jak zateplit dřevostavbu

Protože „zima by měla být jen v mrazáku, ne ve vašem obýváku!

Téměř každá skladba konstrukce dřevostavby obsahuje tepelnou izolaci. Chytrý stavebník věnuje pozornost tepelně izolačním vlastnostem stěn, stropů i podlah. Dnes se zaměříme na obvodové stěny a proč je důležité zateplení konzultovat s odborníkem.

Konstrukce stěn dřevostaveb se nejčastěji zateplují vyplněním rámové konstrukce nehořlavými izolacemi z kamenné nebo skelné vlny. Máme ale i další izolační materiály například dřevovláknité desky, konopné izolace atd., které můžeme použít. Zateplení domu je vždy potřeba řešit jako celek a zaměřit se především na detaily. Každý nedořešený detail se rovná nesystémový tepelný most, kterým nám zbytečně uniká teplo a může se stát zdrojem problémů.

Kvalitní izolaci nic nenahradí

Správný výběr materiálů může vést k úspoře nákladů na provoz domu, zejména na vytápění. Každá tepelná izolace má své vlastnosti popsané v technickém listu. Při výběru nás primárně zajímá součinitel tepelné vodivosti (λ). Tato veličina nám vyjadřuje, jak materiál vede teplo. Čím je hodnota nižší tím je izolace lepší teplo uniká přes takový materiál pomaleji. Dále nás zajímá tepelný odpor (R). Tepelný odpor udává schopnost materiálu bránit průchodu tepla. Vyšší hodnota R znamená lepší izolační schopnost. Volíme proto izolační materiály s vysokou hodnotou R pro maximální účinnost a co nejnižší součinitel tepelné vodivosti. Další důležitou věcí pro správný výběr je použitelnost. Ne každý materiál se hodí do každé konstrukce. Materiál by měl být snadno instalovatelný a vhodný pro daný typ konstrukce, aby nedocházelo v průběhu času například k sesedání a vytváření nesystémových tepelných mostů. V neposlední řadě musíme při výběru samozřejmě zohlednit požadavky na požární bezpečnost. Vždy musíme vybrat izolační materiál s odpovídající třídou reakce na oheň a zohlednit požadavky na požární bezpečnost. 

Tepelná izolace ve stěně. Foto: ROVAX

Ne každá izolace jde použít všude

Máme několik způsobů, jak zateplit obvodové stěny, které se osvědčily v průběhu let. Vnější zateplení konstrukce je nejčastěji z polystyrénu (ETICS) nebo minerálních izolací. Tento systém spočívá v připevnění izolačních dílců přímo na vnější povrch stěny a následné pokrytí a zakotvení povrchu armovací vrstvou, která je poté omítnuta a povrchově upravena. 

Vnitřní izolace je nejčastěji vkládaná mezi nosné prvky. Izolační materiál je následně zakryje záklopem.

Izolaci můžeme do konstrukce stěny i foukat. Izolace se pomocí vzduchu fouká potrubím na místo aplikace. V současné době se foukání izolace nejčastěji využívá při izolaci vodorovných konstrukcí, kde je jeho použití opodstatněné. Ve stěnách hrozí sesedání v průběhu let.

Vnější kontaktní zateplení stěny. Foto: ROVAX

Kamenná vlna je jistota

Při zateplování stěn se často používá nehořlavá izolace z kamenné nebo skelné vlny, která poskytuje tepelný komfort, eliminuje zvukové rušení a zvyšuje bezpečnost proti požáru. Hlavní výhodou izolace z kamenné vlny je vysoká hustota, která zajišťuje dokonalé vyplnění prostoru bez mezer a záhybů, což eliminuje tepelné i zvukové mosty. Flexibilní materiál se dobře přizpůsobuje nerovnostem dřevěné konstrukce a udržuje svou tloušťku a tvar.

Tepelná izolace ve stěně. Foto: ROVAX

Kolik izolace potřebuji?

Tepelné ztráty domu jsou ovlivněny mnoha faktory, avšak kvalita izolace hraje zásadní roli. Tloušťka tepelně izolační vrstvy je navrhovaná na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U. Tato hodnota se potom porovnává dle hodnot určených normou. Tyto požadavky najdeme v normě ČSN 73 0540-2 (730540).  Součinitel prostupu tepla U určíme na základě výpočtu tepelného odporu R = d / λ [(m2K)/W] 

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Obdélník, papírnictví / kancelářské potřeby

Popis byl vytvořen automaticky

Skladba obvodové stěny ROVAX

Jak zateplit dřevostavbu?

Pro běžného stavebníka může být stavební fyzika opravdu matoucí. Stačí si však zapamatovat, že efektivita tepelné izolace závisí především na její tloušťce. Čím tlustší vrstva izolace, tím menší je její součinitel prostupu tepla. To znamená, že čím větší izolace, tím méně tepla uniká z domu skrz stěnu nebo jinou konstrukci, což vede k úsporám energie.

Pro přiblížení, zda hodnota konstrukce udávaná dodavatel stavby je v souladu s dnešním standardem: Pro vnější svislé stěny je dle normy ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov doporučená hodnota Upas = 0,18-0,12 W/(m2K) a UN = 0,30 W/(m2K) Z těchto hodnot vyplívá, že požadované hodnoty jsou mnohem horší, než je běžný standard. Konstrukce ROVAX má součinitel prostupu tepla U = 0,146 W/(m2K) a to odpovídá pasivním hodnotám. Více informací k jednotlivým skladbám se dozvíte zde.

Další příspěvky

Nový stavební zákon

Nový stavební zákon

Z našich více než 30 let zkušeností víme, že každá velká změna legislativy s sebou přináší období adaptace nejen pro…
Proč se rosí okna?

Proč se rosí okna?

S příchodem chladných dnů se opět vrací problém, se kterým se snad setkal každý z nás: rosení oken. Rosení oken je běžným…
Montované dřevostavby: Systém "Two by Four" vs Panelová výstavba 

Montované dřevostavby: Systém "Two by Four" vs Panelová výstavba 

Při rozhodování o stavbě domu se mnoho stavitelů a majitelů domů setká s otázkou: Který způsob výstavby dřevostavby je lepší?…
Nový stavební zákon

Nový stavební zákon

Z našich více než 30 let zkušeností víme, že každá velká změna legislativy s sebou přináší období adaptace nejen pro…
Proč se rosí okna?

Proč se rosí okna?

S příchodem chladných dnů se opět vrací problém, se kterým se snad setkal každý z nás: rosení oken. Rosení oken je běžným…

Domluvte si schůzku

Rádi se s Vámi setkáme osobně a nezávazně zodpovíme veškeré dotazy.
Můžete nás kdykoli kontaktovat, nebo navštívit na adrese firmy.