Stavební řízení

Blog › Stavební řízení

Jak dlouho budu čekat na stavební povolení? A potřebuji ho vůbec? To jsou otázky, které snad napadají každého, kdo se chystá stavět rodinný dům.

Kvalitní projekt je základ

Než se společně vydáme na pomyslný stavební úřad pro vytoužený souhlas se stavbou, musíme začít u toho, co vlastně chceme stavět. Rozhodneme-li se postavit rodinný dům, musíme naši představu převést z myšlenek a vizí na papír do podoby projektu pro stavební řízení. Projekt Vám zpracuje architekt nebo projektant. Kvalitní projekt by měl obsahovat veškeré náležitosti, které jsou uvedeny ve stavebním zákoně. Od výkresové a textové části až po průkaz energetické náročnosti a požárně bezpečnostní řešení. Rozsah jednotlivých částí je přesně stanoven a není radno některou část podcenit. Stavba sice může být úřadem povolena, ale chyby v projektu nás vždy doženou při realizaci a vyřešit tyto neshody stojí mnohdy nemalé úsilí a peníze. Jedna z lepších variant, jak získat kvalitní projekt, je si ho nechat zpracovat dodavatelem stavby samotné.

Nekonečná cesta od úřadu k úřadu

Když už držíte projekt v rukou, tak je to skvělý pocit. Ale nejcennějším je složka s názvem dokladová část. Tato leckdy nenápadná složka obsahuje veškerá vyjádření a souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů. Získat souhlasy je takřka boj s větrnými mlýny.

Mezi nejčastější dotčené orgány spadají orgány životního prostředí (například ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, ochrany lesa, vodoprávní úřad, památková péče), orgán územního plánování, krajská hygienická stanice a mnoho dalších. Nesmíme zapomenout samozřejmě na vlastníky okolních pozemků, obec a správce a vlastníky inženýrských sítí či pozemních komunikací, agentury ochrany přírody a krajiny, správce povodí a toků, archeologický ústav, dokonce i ministerstvo obrany z hlediska ochrany územních zájmů.

V případě, že se pozemek připojuje k pozemní komunikaci, je potřeba zajistit povolení příslušného silničního správního úřadu. Zajištění všech potřebných dokumentů vyžaduje nemalé úsilí a vyplatí se tuto práci přenechat odborníkům. Zorientovat se ve všech žádostech a zákonech není práce na jedno odpoledne.

Nejcennější razítko ze všech

Výsledná podoba domu nemusí být jenom podle vkusu stavebníka. I úřad má na vzhled domu své požadavky a je potom na architektovi, jak se s touto výzvou popere, aby výsledek splnil očekávání všech zúčastněných stran.  Jedním problematičtějším místem schvalování je Úřad územního plánování. Tento úřad řeší využití území a zásady jeho uspořádání.

Nejlepší cestou, jak ušetřit spoustu času při schvalování stavby, je navštívit odbor územního plánování se studií. S příslušným referentem probrat umístění domu na pozemku, vzhled a soulad s územním plánem. I přes veškeré snahy se jednání s úřadem může protáhnout na řadu měsíců.

Potřebuji souhlas souseda?

Mít dobrý sousedský vztah je přáním každého stavebníka, který se chystá stavět. Nesouhlas souseda se stavbou se může proměnit v táhlý spor. Nejlepší je sousedy oslovit hned na začátku a Váš záměr probrat se studií, aby všichni měli představu o vašem záměru. Pro jednání je dobré mít vizualizace nebo pohledy na dům. Nebudeme-li chtít tuto návštěvu absolvovat, musíme počítat s možnými komplikacemi a delší časovou náročností celého schvalovacího procesu.

Silnice u pozemku nemusí být jenom výhoda

Mít přístup na pozemek patří k základním požadavkům nejen ze strany úřadů. Pohodlně zaparkovat u domu a mít možnost si cokoliv dovést na zahradu, je v dnešní době nutnost. Ale co když u pozemku projede za den tisíc aut a za zahradou máme koleje? I na takovém pozemku se dá postavit. Projektový návrh musí obsahovat případná opatření pro ochranu venkovního a vnitřního chráněného prostoru navrhovaného objektu. Budeme potřebovat stanovisko krajské hygienické stanice. Mnohdy probíhají hluková měření k zjištění konkrétní zátěže. Opatřením proti hluku může být hluková stěna nebo řízené větrání v rodinném domě.

Kdy už budu moci kopat základy?

Než se pustíme do práce, je potřeba snad už naposledy navštívit stavební úřad.

Projekt, společně se závaznými stanovisky, vyjádřeními, rozhodnutími a všemi průzkumy, je potřeba pečlivě zkontrolovat a připravit pro úřad. Vybrat správný formulář je někdy složité. Každá stavba se povoluje podle velikosti nebo účelu odlišným způsobem, ale zkusíme si popsat společně nejčastější průběh povolení u rodinného domu. 

Pro ušetření času se nejčastěji žádá o území souhlas a souhlas s ohlášením najednou. Celý proces se zahájí podáním společného oznámení záměru na předepsaném formuláři s přílohami. Výhoda tohoto postupu je rychlost bez obesílání účastníků řízení stavebním úřadem a lhůt pro vyjádření či odvolání, což schvalovací proces významně časově protahuje. Nevýhodou je, že je potřeba mít souhlasy všech sousedů a vlastníků okolních pozemků a navíc ne vždy lze proces společného oznámení záměru využít. Zbývá uhradit správní poplatky a zase čekat. V případě nedostatků Vás stavební úřad vyzve k jejich odstranění.

Nedostatek může znamenat doplnění výkresové dokumentace nebo upřesnění nějakého řešení. Po doplnění zase čekáme a doufáme, že vše dobře dopadne. Stále existuje varianta, že nebude možné územní souhlas vydat a celý proces se může změnit ve společné řízení, které má přesně definované postupy a ty musí stavební úřad dodržet.

Po finálním boji a po vydání společného souhlasu už nám zbývá do dvou let stavbu zahájit. Zahájení probíhá formou oznámení na stavebním úřadě a cesta k novému domovu je volná 

Nemusíte se bát a přemýšlet, jak svůj domeček povolíte. V Rovaxu to řešíme za Vás, aby Vám zbývaly síly na to hlavní. A to je přemýšlet o interiéru a jakou kuchyňskou linku si pořídíte.

Další příspěvky

Jak zateplit dřevostavbu

Jak zateplit dřevostavbu

Protože „zima by měla být jen v mrazáku, ne ve vašem obýváku! Téměř každá skladba konstrukce dřevostavby obsahuje tepelnou izolaci.…
Nový stavební zákon

Nový stavební zákon

Z našich více než 30 let zkušeností víme, že každá velká změna legislativy s sebou přináší období adaptace nejen pro…
Proč se rosí okna?

Proč se rosí okna?

S příchodem chladných dnů se opět vrací problém, se kterým se snad setkal každý z nás: rosení oken. Rosení oken je běžným…
Jak zateplit dřevostavbu

Jak zateplit dřevostavbu

Protože „zima by měla být jen v mrazáku, ne ve vašem obýváku! Téměř každá skladba konstrukce dřevostavby obsahuje tepelnou izolaci.…
Nový stavební zákon

Nový stavební zákon

Z našich více než 30 let zkušeností víme, že každá velká změna legislativy s sebou přináší období adaptace nejen pro…

Domluvte si schůzku

Rádi se s Vámi setkáme osobně a nezávazně zodpovíme veškeré dotazy.
Můžete nás kdykoli kontaktovat, nebo navštívit na adrese firmy.